Gedrag judoka op en rond de judomat

 • De judoka dient op tijd te komen in de judo-les
 • De judoka meldt zich voor de les in de kantine bij de bar, indien aanwezig. Afwezigheid moet doorgegeven worden op de betreffende app, afhankelijk van de betreffende locatie, voorafgaand aan de les.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan dat de judoka in zijn judo-pak naar Don Bosco komt. De judoka kleedt zich om in de daarvoor bestemde kleedkamers.
 • Vanuit hygiënisch oogpunt is het verplicht om slippers buiten de judomat te dragen.
 • De nagels dienen kort en schoon te zijn.
 • De handen en voeten dienen schoon te zijn.
 • Lang haar dient opgebonden te worden.
 • Sieraden mogen niet gedragen worden tijdens de judo-les.
 • Meisjes/dames dienen een wit T-shirt te dragen onder hun judo-pak.
 • De judomat mag alleen op blote voeten betreden worden.
 • Op de judomat is het verboden om te eten en drinken.

Ouders | Verzorgers | Begeleiders

 • Ouders/verzorgers/begeleiders mogen tijdens de judolessen niet aanwezig zijn in de judozaal (dojo). Zij kunnen terecht in de kantine, danwel op de daarvoor aangewezen banken in de zaal;
 • Ouders of andere toeschouwers, voorzover het hen is toegestaan om aanwezig te zijn bij de lessen, onthouden zich van commentaar en of aanwijzingen naar docenten en of leerlingen. Eventueel kan na de les gesproken worden met de docent, voorzover de les dit toelaat;
 • Twee keer per jaar zullen er ouder-kind judolessen zijn en tijdens het examen mogen de ouders wel aanwezig zijn.

Lid worden

 • Iedereen kan lid worden van Yawara Don Bosco – Rijswijk ongeacht achtergrond, geloof of fysieke gesteldheid.
 • Lid worden kan door het invullen van het inschrijfformulier en het voldoen aan de betalingsverplichtingen. Het formulier kan ingevuld worden op de website hier.
 • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en is dus niet overdraagbaar.

Lestijden | Leslocaties | Tarieven

 • Het overzicht van de lestijden, leslocaties en tarieven vindt u hier.
 • De contributie dient maandelijks betaald te worden op IBAN NL23INGB0006021269 t.n.v. Judovereniging Yawara Don Bosco.
 • De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Bij de inschrijving geef je een machtiging via een SEPA-formulier, Het bedrag wordt rond het einde van de maand afgeschreven.
 • Natuurlijk vinden we het jammer als je besluit een punt te zetten achter je je judocarrière, maar ons verlaten is net zo eenvoudig als bij de club komen. Een mailtje naar yawaradonbosco@gmail.com volstaat. Wel moet je rekening houden met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
 • De vereniging werkt samen met de stichting Ooievaarspas en de Stichting Leergeld. Een kopie van de pas dient bij inschrijving ingeleverd te worden indien men gebruik wenst te maken van de Ooievaarskorting. De pas dient u elk kwartaal op verzoek van het bestuur te laten scannen. Zie verder voor de voorwaarden www.ooievaarspas.nl  (ook voor Rijswijk en Voorschoten-Leidschendam);
 • Een startpakket via de Stichting Leergeld is te verkrijgen via het bestuur. Zie voor de voorwaarden www.leergelddenhaag.nl.

Aansprakelijkheid

 • Yawara Don Bosco – Rijswijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het kapot gaan van eigendommen van judoka’s/ouders/begeleiders/verzorgers, noch voor enig letsel aan deelnemers of derden, voorzover de wet niet anders bepaald.

Roken | Alcohol | Drugs

 • Binnen het gebouw is het niet toegestaan om te roken.
 • Geen alcohol voor leiders/trainers/begeleiders voor of tijdens de uitoefening van hun functie.
 • Personen onder invloed van alcohol mogen niet deelnemen aan activiteiten van Yawara Don Bosco.
 • Alcohol is alleen toegestaan in de kantine door personen boven de 18 jaar.
 • Zowel hard- als softdrugs worden niet getolereerd.
 • Verkoop van hard- en softdrugs is ten alle tijden verboden. Bij constatering wordt aangifte gedaan.
 • Personen die onder invloed zijn van drugs mogen niet deelnemen aan activiteiten van Yawara Don Bosco.

Vrijwilligers

 • De vereniging draait op vrijwilligers. Een vrijwilliger is hij/zij die in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald arbeid verricht ten behoeve van de vereniging.
Call Now Button